Osteopatia

Què és l'osteopatia?

L’Osteopatia és un sistema de tractament i diagnòstic per a les diferents patologies del cos on es posa especial atenció a l’estructura de l’individu i als problemes mecànics que poden aparèixer. Examina la persona en el seu conjunt i busca la causa de la disfunció a través d’un abordatge holístic i no només simptomàtic. L’osteopatia consisteix a trobar la causa d’un problema i no sols tractar allò que molesta o fa mal.

Es considera la persona com un tot; on l’estructura (anatomia) i la funció (fisiologia) estan totalment interrelacionades.


El treball de l’osteòpata es basa en realitzar una anamnesi de l’individu (obtenir informació sobre tots els antecedents clínics, traumàtics i quirúrgics, a més de l’aspecte psicosocial en què es troba). Seguidament, es fa una exploració física amb l’objectiu de trobar zones de restricció o falta de mobilitat, tractant de treballar les zones menys mòbils i restablir el moviment d’aquestes. Amb l’anamnesi i l’exploració, l’osteòpata arriba a un diagnòstic el qual permetrà plantejar un pla de tractament personalitzat.

L’osteopatia és una teràpia que treballa exclusivament amb les mans.

S’utilitzen tècniques suaus i segures, adaptades a cada pacient i a les seves necessitats, tenint sempre en compte l’edat, el sexe, la tipologia, l’estat de salut, etc.
Reuneix el tractament de disfuncions estructurals (comprèn les parts òssies, articulars i musculars), disfuncions viscerals (comprèn els òrgans del cos), disfuncions neurològiques, endocrines i immunològiques. S’utilitzen des de tècniques de parts toves, estiraments i mobilitzacions articulars passives fins a maniobres articulars d’alta velocitat i curt recorregut conegudes amb el nom d’ajust articular o manipulacions. El seu objectiu serà intentar restaurar l’equilibri mecànic global de l’individu.
En definitiva, l’osteopatia és considerada com una medicina integrativa i no és una alternativa a la medicina convencional sinó una professió complementària a aquesta. És una teràpia holística, és a dir, aborda a l’individu en tota la seva globalitat.

Des de l’any 2010 és reconeguda per la OMS (Organització Mundial de la Salut) com una professió totalment independent i diferent a altres professions dins de l’àmbit sanitari. En l’actualitat en el nostre país, a nivell acadèmic, l’osteopatia es cursa com a estudi de segon cicle universitari a partir d’estudis previs (fisioteràpia, ciència de la salut o medicina).